Dotacje Unijne

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej otworzyły się dla naszego kraju nowe możliwości. Jedną z takich okazji rozwoju są dotacje unijne. Wiele indywidualnych przedsiębiorstw i małych firm może starać się o dofinansowanie swojego biznesu lub pomysłu na rozpoczęcie działalności. Nasi doradcy dokładnie objaśnią, jakie są procedury starania się o dotację ze środków unijnych i na czym ona polega. Wytłumaczą również, jak należy przygotować wniosek o dofinansowanie inwestycji. Zarządzamy pozyskanymi środkami, przeprowadzamy całą inwestycję od wypełnienia wniosku do wypłaty dotacji.

 1. Udzielenie podstawowych informacji na temat dostępnego dofinansowania
  • wniosku o dotację
  • studium wykonalności
  • studium oddziaływania na środowisko
  • planu marketingowego
  • analizy ekonomiczno-finansowej
 2. Przygotowanie
 3. Pozyskanie kredytu do współfinansowania inwestycji
 4. Zarządzanie projektem, w szczególności:
  • projekcję budżetu
  • raportowanie
  • przygotowanie wniosku o płatność
  • nadzór promocji projektu