Kredyt deweloperski

Kredyt deweloperski przeznaczony jest dla podmiotów potrzebujących finansowania związanego z realizacją inwestycji mieszkaniowych, nabyciem nieruchomości wraz z rozpoczętą na niej inwestycją mieszkaniową, nabyciem nieruchomości gruntowych, refinansowaniem kosztów zakupu nieruchomości.

Więcej...

Kredyt inwestycyjny

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć zmierzających do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej, a w szczególności przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.

Więcej...

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które potrzebują gotówki na dowolny cel związany z działalnością firmy.

Więcej...

Pożyczka

Pożyczka to dodatkowe źródło finansowania planów biznesowych. Można nią szybko sfinansować każde przedsięwzięcie.

Więcej...

Gwarancje bankowe

Gwarancja bankowa jest instrumentem zabezpieczającym, podnoszącym bezpieczeństwo transakcji i ograniczającym ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań kontraktowych przez partnera handlowego. Gwarancje bankowe zabezpieczają spłatę Państwa zobowiązań.

Więcej...

Kredyt obrotowy z gwarancją BGK

Gwarancja de minimis oferowana przez BGK jest przeznaczona dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), którzy w ocenie banku udzielającego kredytu mają zdolność kredytową, czyli będą w stanie spłacić kredyt wraz z odsetkami w terminach określonych umową kredytową.

Więcej...