Kredyt deweloperski

Kredyt deweloperski przeznaczony jest dla podmiotów potrzebujących finansowania związanego z realizacją inwestycji mieszkaniowych, nabyciem nieruchomości wraz z rozpoczętą na niej inwestycją mieszkaniową, nabyciem nieruchomości gruntowych, refinansowaniem kosztów zakupu nieruchomości.