Kredyt inwestycyjny

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć zmierzających do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej, a w szczególności przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym takich jak:
  • zakup gruntu i terenu
  • zakup budynków i budowli
  • rozbudowę, modernizację obiektów i budowli
  • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych
  • zakup wyposażenia zakup innych środków trwałych