Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które potrzebują gotówki na dowolny cel związany z działalnością firmy. Kredyt można przeznaczyć na pokrycie bieżących zobowiązań, w szczególności związanych z procesem rozliczeń pieniężnych wynikających z prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej albo rolniczej, zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą i świadczeniem usług, pokryciem składek ZUS, US, spłatą zadłużenia wobec innego Banku, wypłatą wynagrodzeń.