Kredyt obrotowy z gwarancją BGK

Przedsiębiorca, który chce w banku zaciągnąć kredyt obrotowy na sfinansowanie bieżącej działalności, musi liczyć się z tym, że zostanie poproszony o przedstawienie zabezpieczenia kredytu. Jest to szczególnie uciążliwe dla firmy, jeżeli w grę wchodzi większa kwota. Z pomocą przychodzi Bank Gospodarstwa Krajowego, uruchamiając gwarancje dla przedsiębiorców.

Gwarancja de minimis oferowana przez BGK jest przeznaczona dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), którzy w ocenie banku udzielającego kredytu mają zdolność kredytową, czyli będą w stanie spłacić kredyt wraz z odsetkami w terminach określonych umową kredytową. Gwarancja de minimis to produkt, który w okresie utrudnionego dostępu do finansowania dla firm może okazać się jedyną możliwością dostania kredytu, a co za tym idzie ? rozwoju firmy. Co ważne, dostęp do tego finansowania mają także ci przedsiębiorcy, którzy mają krótką historią kredytową lub nie posiadają wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu.