Kredyt budowlany

Kredyt budowlany przeznaczany jest na:
  • budowę lub remont domu mieszkalnego
  • budowę lub remont lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym
  • budowę garażu
  • wykonanie infrastruktury technicznej niezbędnej dla użytkowania budynku mieszkalnego, garażu