Kredyt mieszkaniowy

Wiele osób, aby sfinalizować zakup mieszkania lub domu decyduje się na kredyt mieszkaniowy. Na rynku można znaleźć wiele ofert banków w tym zakresie. Nasi doradcy przedstawią Państwu propozycje różnych placówek bankowych i omówią ich zalety oraz wady. Szczegółowo przedstawią, na czym taki sposób kredytowania polega. Zaprezentują także prognozowane wyliczenia spłat w porównaniu z Państwa możliwościami finansowymi. Pracownicy naszej firmy odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące kredytu, różnic w kursie walutowym i sposobie spłaty.

Kredytem mieszkaniowym można sfinansować następujące cele mieszkaniowe:
  • budowę, dokończenie budowy, wykończenie i wyposażenie, remont, rozbudowę domu jednorodzinnego, mieszkania, garażu lub miejsca postojowego, a także budowę domu na działce rekreacyjnej
  • nabycie domu jednorodzinnego, mieszkania, budynku lub pomieszczenia niemieszkalnego w celu przebudowy na mieszkalne, działki budowlanej, garażu lub miejsca postojowego
  • zakup, zagospodarowanie działki rekreacyjnej
  • przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne
  • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej
  • spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku
  • refinansowanie kosztów poniesionych na ww. cele
  • inne cele związane z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych.