Kredyt na remont

Kredyt na remont można przeznaczyć na:
  • nadbudowę
  • rozbudowę
  • przebudowę
  • adaptację
  • remont domu jednorodzinnego lub mieszkania
  • inne cele zaakceptowane przez bank